top of page

Hoge gezondheidsraad - Duurzame en gezonde voeding 12 mei 2021

Bijgewerkt op: 21 apr. 2021

Achtergrond en kader

In de komende decennia zal de wereldbevolking - en dus ook de wereldvoedselbehoefte - gestaag verder toenemen en zullen de negatieve gevolgen van klimaatverandering op voedselproductie steeds duidelijker worden. Bovendien zal volgens de huidige voorspellingen ook de “burden of disease” (de globale ziektelast) gerelateerd aan voeding - zowel door overvoeding als ondervoeding - verder blijven toenemen. Het “voedselsysteem” - van voedselproductie tot voedselconsumptie - komt door al deze problemen steeds meeronder druk te staan en moet zich onvermijdelijk en dringend aanpassen aande prangende uitdagingen die voorliggen. Daarvoor zullen creatieve oplossingen nodig zijn op alle betrokkenniveaus: landbouw, voedselverwerking, distributie, consumptie, sociale context van voeding, enz. De Hoge Gezondheidsraad schenkt in vele dossiers bijzondere aandacht aan deze multidisciplinaire voedingsdimensies en breidt zijn activiteitenportfolio ook verder uit in die richting. Zodoende wil men er maximaal naar streven om zijn missie rond voeding en volksgezondheid te volbrengen. Met deze studievoormiddag - die omwille van de huidige coronasituatie online zal plaatsvinden - wil de Hoge Gezondheidsraad zich mee engageren voor het creëren van een broodnodige multisectoriële dynamiek die kan leiden tot de ontwikkeling van nieuwe, veerkrachtige en maatschappelijk gedragen duurzame en gezonde concepten rond voedselproductie en voedselconsumptie. Het belooft een boeiende voormiddag te worden. Wees van harte welkom. Voorlopig programma

  • Tim Benton Research Director at Chatham House United Kingdom

  • Mads Fischer-Moller Professor in Food Policy Leader of the “Future Food Systems Challenge Centre” Scotland Rural College Scotland, United Kingdom

  • Marjolein Visser Associate Professor - Chargée de Cours Chair of Agroecology, Université Libre de Bruxelles (ULB) België

  • Katrien Verbeke, Social entrepreneur, urban food expert and founder of Let us België

Praktisch

Deze online studiedag zal doorgaan op woensdag 12 mei 2021 van 10u tot 13u.


Deelname is gratis.


inschrijven kan HIER.


Comments


bottom of page