top of page

Life Long Learning

Wat is het LLL-programma 

Het ‘levenslang leren’ programma is door ESPEN (Europese Vereniging voor Parenterale en Enterale Voeding) ontwikkeld in samenwerking met de EU. Het bestaat enerzijds uit webeducatie en anderzijds uit live cursussen. De hoofddoelgroepen zijn artsen of studenten geneeskunde maar ook andere disciplines zoals apothekers, verpleegkundigen en diëtisten kunnen hun kennis rond klinische voeding en metabolisme in belangrijke mate verruimen of updaten. Er is immers een zeer groot aanbod aan nutritionele topics die door Europese nutritie-experts zijn samengesteld.

Inhoud van het LLL-programma

Een topic (vb. voeding bij leverziekten) is onderverdeeld in één of meer modules (vb. voeding bij acute leverziekten en voeding bij chronische leverziekten). Deze modules kan je downloaden (in PDF), afprinten (afdrukbare versie) en in sommige topics is er ook een powerpoint presentatie (in PDF) beschikbaar. De modules zijn volgens een bepaalde structuur opgebouwd: de hoofdonderwerpen zijn pathofysiologie, metabolisme van macro- en micronutriënten, voedings-routes, monitoring en een samenvatting van de belangrijke conclusies. Na het theoretische gedeelte volgen een overzicht van de referenties, een klinische casus, een test en een evaluatie. Voor de test (meerdere pogingen mogelijk) moet je 24/30 halen wil je geslaagd zijn en een ‘credit’ verzamelen (lees verder).

Behalen van getuigschrift(en) 

Wil je een door ESPEN uitgereikt getuigschrift bekomen voor een topic dan dien je ook de ‘live course’ (echte les met een lesgever) van die topic te volgen. De topic wordt meestal gegeven door de ontwerper ervan. Er worden per jaar 4 tot 5 ‘live courses’ georganiseerd die plaatsvinden net voor of tijdens het jaarlijks ESPEN congres. Samen met je registratie van het congres op de officiële ESPEN website (www.espen.org) kan je je inschrijven (mits extra betaling) voor één of meerdere topics die op het programma staan. Op het einde van een ‘live course’ volgt er een test die gelijkt op de test bij de topics op de LLL-website. Behaal je minimum 24/30 dan krijg je een officieel getuigschrift. Dit getuigschrift geeft je ook recht op drie credits (lees verder). TIP: bestudeer eerst goed de cursus op de website voor je de ‘live course’ volgt.

Wat met die credits? 

Artsen die de ‘live courses’ volgen en een getuigschrift behalen kunnen de behaalde credits ook nationaal laten accrediteren voor CME (Continuing Medical Education). Dit kan gebeuren via de UEMS (Union Européenne des Médecins Spécialistes), een instantie die in Brussel is gevestigd. Maar er is meer. Met 120 van deze credits kan je een door ESPEN uitgereikt Europees nutritiediploma (masterdiploma) behalen. Hier zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Zo moet je o.a. minstens 50 credits uit ‘live courses’ verzamelen en moeten een aantal (basis)topics gevolgd worden (1,2,3,4). Voor andere beroepsgroepen is er geen Europese regelgeving rond accreditatie maar ook zij kunnen individuele getuigschriften behalen en tevens ook gaan voor het ESPEN diploma.

'Live courses' in België 

Sinds 2008 bestaat er ook de mogelijkheid om de ‘live courses’ in je eigen land te organiseren. Daarvoor heb je wel een regionale of nationale door ESPEN geautoriseerde lesgever nodig. Voor België (Vlaanderen) is dit Kurt Boeykens, verpleegkundig specialist nutritie en bestuurslid van de VVKVM. Deze lesgever wordt door ESPEN ‘TTT’ genoemd wat staat voor ‘Teach The Teacher’.Dit biedt enorme voordelen gezien je nu ook de noodzakelijke credits voor accreditering en/of het behalen van een getuigschrift (of later diploma)in België kunt bekomen. Vanzelfsprekend dienen deze cursussen conform te zijn, zowel qua inhoud als structuur, aan de originele cursussen. Ook hier dient men te slagen in een test (24/30). ESPEN biedt tevens ook de mogelijkheid om topics in de eigen landstaal op de LLL-website te zetten. Deze vertaalde topics dragen dan zowel het ESPEN logo als het logo van de nationale of regionale vereniging die de vertaling heeft bewerkstelligd. In de praktijk bestaat de mogelijkheid om ofwel een afzonderlijke topic te organiseren (of meerder topics) als aparte LLL-cursus ofwel een topic te integreren in een studiedag, symposium of opleiding. Zo worden er nu reeds standaard twee LLL-topics gegeven in de ESPEN Advanced Course in Maastricht en is het ook de bedoeling van de VVKVM om dergelijke initiatieven te lanceren.

Flow chart LLL met behalen van credits: 

Op een duidelijke flow-chart ziet u hoe de LLL cursussen en de te behalen credits zijn opgebouwd. 


Klik hier voor de flow-chart.

Kurt BOEYKENS (Flemisch LLL teacher for ESPEN)

via onderstaande knop kom je op de inschijfpagina voor de eersvolgende LLL:

bottom of page