top of page

13de Leuvens Symposium Klinische Farmacie - 30/11/2019

«Parenterale voeding:waar komen we vandaan en waar gaan we heen?»


Programma en tijdsschema:


9u-9u10: Welkom

(dr. apr. Thomas De Rijdt of prof. dr. apr. Isabel Spriet (UZLeuven))


9u10-9u30: De geschiedenis van parenterale voeding

(apr. Lutgart De Pourcq (UZLeuven))


9u30-10u30: Positionering van TPN:

 Meer TPN thuis: LIFT patiënten

(prof. dr. Martin Hiele (UZLeuven))


 Minder TPN tijdens hospitalisatie

 Vroegtijdige vs. laattijdige parenterale voeding bij de kritiek zieke patiënt (EPANIC studie) (prof. dr. Michael Casaer (UZLeuven))


 Impact van een oraal nutritieprotocol bij patiënten na een electieve radicale cystectomy

(dr. apr. Peter Declercq (UZLeuven))


10u30-10u50: Pauze


10u50-11u10: Katheterkeuze en -management bij parenterale voeding

(apr. Katrien Cosaert (UZLeuven))


11u10 – 11u30: De rol van de ziekenhuisapotheker in het nutritieteam

(apr. Sandrina Von Winckelmann (Imelda ziekenhuis) en apr. Katrina Deckers (GZA St Augustinus))


11u30 - 11u50: De rol van de ziekenhuisapotheker in het home-TPN team

(apr. Kay Vandeven, UZA)


11u50 - 12u50: De rol van de ziekenhuisapotheker in verbeterprojecten rond parenterale voeding

 Kan de overleving van digestieve oncologie patiënten betrouwbaar ingeschat worden bij de opstart van home-TPN?

(apr. Jens Neefs (UZLeuven))


 Kan de indicatie voor parenterale voeding gerationaliseerd en de keuze van het mengsel geoptimaliseerd worden?

(apr. Charlotte Quintens (UZLeuven))


 Strookt de theorie wel met de praktijk?

(apr. Barbara Deleenheer (UZLeuven))


12u50-13u: AfsluitingLocatie: Auditorium BMW O&N II, campus GHB

kosten: GRATIS

inschrijven verplicht: HIER
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page