Wie zijn we?
De VVKVM groepeert 'professionals' die met klinische voeding bezig zijn: artsen, diëtisten, verpleegkundige, apothekers, vertegenwoordigers van de industrie...

De vereniging heeft als doel kennis en ervaring te verzamelen, te delen en te verspreiden tussen haar leden. Ze ijveren ook bij de beleidsmakers voor de belangen van de klinische voeding en diegenen die hiermee bezig zijn.

Laatste Nieuws

Nieuw Handboek Voeding

Recent verscheen er een nieuw Handboek Voeding: tot stand gekomen via een unieke samenwerking tussen docenten van verschillende Belgische universitaire instellingen en hogescholen, waaronder ook enkele VVKVM-bestuursleden.
Klik hier voor meer informatie...

10 mei 2017: Antwerpen: Nederlandse Ambassade: 'Voeding in de zorg'

In de laatste jaren heeft Nederland enorme stappen gemaakt op het vlak van voeding in de zorg. Op het door de Nederlandse Ambassade in Brussel geïnitieerde seminarie worden deze innovatieve concepten uit Nederland rond het thema ‘Voeding in de Zorg’ gepresenteerd. Deelname is gratis.
Klik hier voor meer informatie...

6 mei 2017: Gent: Studiedag VBVD: Malnutritie, ook op uw zorg

Op Zaterdag 6 mei, organiseert de Vlaamse Beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen en Diëtisten een studiedag in Gent. VVKVM-leden kunnen met een korting inschrijven.
Klik hier voor meer informatie...

Hernieuw je lidmaatschap 2017

Onze vereniging blijft alle gezondheidswerkers steunen die betrokken zijn in het nutritiewerk. We blijven garant staan voor kwaliteitsvolle teaching (Posthogeschoolvorming, LLL cursus) en themasymposia. Maar onze werking is enkel mogelijk als we naast onze sponsors, ook beroep kunnen blijven doen op onze leden! Voor 30€ bieden we je ook dit jaar nog het bloklidmaatschap met ESPEN aan, inclusief het tijdschrift Clinical Nutrition. Via onze website kan je gemakkelijk je lidmaatschap aanvragen of vernieuwen:
Klik hier voor meer informatie...

Presentaties Symposium Sport & Voeding nu online

IN het archief deel van onze website kan je als lid nu inloggen om de presentaties van ons recent symposium te bekijken. Een warme dank aan de organisatoren, sprekers en talrijke deelnemers om er weer een geslaagde VVKVM activiteit van te maken!